empty label

הרב אליעזר קשתיאל

התורה - סדר העולם

הרב אליעזר קשתיאל

כדי שהתורה תוכל לעשות סדר בבריאה, עלינו לשתוק ולקבל את דבר ה' היוצא מהתורה. וזוהי האות אלף ששותקת והיא אחד, שזה מאפשר לתורה לעשות סדר.

מומלצים