empty label

הרב צבי גולדפישר

ביאור ברכת אהבת עולם

הרב צבי גולדפישר

ביאור ברכת אהבת עולם, בחירת עם ישראל הנצחית ע"י התורה, הסבר הלכתי ורעיוני על ההבדל בין הנוסחים אהבה רבה לאהבת עולם.

מומלצים