empty label

הרב צבי גולדפישר

ביאור ברכת יוצר אור

הרב צבי גולדפישר

ביאור עמוק מדוע אומרים יוצר אור ובורא חושך ולא בורא רע כמו בפסוק. עוד מבאר הרב את עניין הקדושה ביוצר אור. כל ברכת יוצר אור מטרתה לדבר על בריאת העולם ודרך הנהגתו.

מומלצים