empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת האזינו ויום כיפור - להיות במקום אחר

הרב מרדכי וולנוב

הגאולה וכן הכפרה ביום הכיפורים אינן תלויות בתשובה. החטאים חיצוניים לישראל וגם כשישראל חוטא עדיין ישראל הוא והנקודה הפנימית שבו אינה נפגעה. יום כיפור פועל על הנקודה הפנימית. אולם כדי שעיצומו של יום הכיפורים יכפר חייב האדם לרצות לעשות שינוי. עצם הרצון מעורר את הנקודה הפנימית הטהורה, גם אם בסופו של דבר הוא יכשל. המעכב הראשי בכפרת יום כיפור הם עבירות שבין אדם לחברו, ללא תיקון חטאים אלו האדם כלל לא יכול להיכנס לתהליך של כפרה. תיקון עברות שבין אדם לחברו הם מעין כרטיס כניסה ליום הכיפורים.


הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו את השיעור כל שבוע לדוא"ל או לוואטסאפ-  לחצו כאן

מומלצים