empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת כי תבוא- סוד מצוות הביכורים

הרב מרדכי וולנוב

מהותה של מצוות ביכורים היא הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב מחזקת את הקשר בין האדם לבוראו, בין איש לאשתו, בין הורה לילדיו ובין אדם לחברו. לעומתה כפיות טובה יוצרת נתק ומפתחת את תחושת המגיע לי. על האדם לדעת שכדי להכיר טובה חייבים להתחזק במידת הענווה, ההשתחוויה שבמצוות ביכורים מבטאת את ההתבטלות לבורא ושהיא המפתח להכרת הטוב.


הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו את השיעור כל שבוע לדוא"ל או לוואטסאפ-  לחצו כאן

מומלצים