empty label

הרב נעם וידר

חיפוש אחר המלך החדש

הרב נעם וידר

שמואל מצטווה למשוח מלך חדש, אך הוא מפחד לעשות זאת, מה מפחיד כל כך? כשמגיע לבית לחם הזקנים נחרדים לקראתו? על מה ולמה? דיוקים בפסוקים מראים על ייחודיותו של דוד, המלך החדש, בהשוואה לשאול. זאת ועוד...

מומלצים