empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פורים - תפקיד הדעת להמליך את הקב"ה

הרב אליעזר קשתיאל

תפקיד הדעת הוא לא למלוך על החיים, למרות שבאדם יש נטייה חזקה לנהל ולשלוט, אלא להמליך את הקב"ה ולהתבטל אליו באמצעותה

מומלצים