empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ההתקשרות אל ה' כוללת גם דברים קטנים

הרב אליעזר קשתיאל

אורות ישראל, פרק ג', פסקה ט'-י'. סדרת שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל באורות ישראל מתוך ספר אורות למרן הראי"ה קוק זצ"ל.

מומלצים