empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שני רבדים להתבטלות לכלל ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

התבטלות אחת: להיות כלי לקבלת אור ה', להתמלא בישראליות. התבטלות שנייה: היא שהישראליות הופכת להיות אתה, על פיה אתה פועל, אתה והישראליות זה דבר אחד. אורות ישראל, פרק ג', פסקה ה'-ו'.

מומלצים