empty label

הרב אליעזר קשתיאל

התרחבות העולם החומרי מרחיבה גם את הרוחני

הרב אליעזר קשתיאל

ככל שהעולם החומרי מתרחב כך גם העולם הרוחני מתפשט יותר. אורות ישראל, פרק ב', פסקה ה'.

מומלצים