empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הקשר בין הדת ללאום בעם ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

בשונה משאר העמים שבהם הקשר עם האל עובר דרך הצינור האוניברסלי, בעם ישראל הקשר לאל היא דרך הצינור הלאומי. לכן כל מעשה מחזק את כלל ישראל וכן כלל ישראל מחזק את היחיד. אורות ישראל, פרק ב', פסקה ג'.

מומלצים