empty label

הרב דוד דודקביץ'

"ורצוי לרוב אחיו"

הרב דוד דודקביץ'

תורה מבית צ'ורטקוב והקשר שלה לרב צבי יהודה קוק זצ"ל. 30 שנה לפטירת הרצי"ה זצ"ל. הועבר בישיבת אלון מורה לקראת פורים תשע"ב.

מומלצים