empty label

הרב נעם וידר

עם ישראל מבקש מלך - חלק ב'

הרב נעם וידר

למה המלך שעם ישראל בוחרים הוא לא טוב? כי הם רוצים תחליף לבורא עולם. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים