empty label

הרב נעם וידר

עם ישראל מבקש מלך - חלק א'

הרב נעם וידר

עם ישראל מבקש להם מלך,ושמואל מתעצבן. למה הוא כל כך כועס? כי הם מבקשים מלך ככל הגויים? הרי גם בספר דברים כתוב שירצו מלך ככל הגויים!- ספר שמואל א פרק ח פסוקים ד-ו. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים