empty label

הרב נעם וידר

עם ישראל חוזר בתשובה

הרב נעם וידר

לאחר שוב הארון לישראל עם ישראל נמשך בהמוניו אל ה' ובמהלך כנס התעוררות והתחזקות בעבודת ה' פלשתים מבינים שעם ישראל יוצא למלחמה...... שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים