empty label

הרב אליעזר קשתיאל

למה מלחמה מקרבת את המשיח

הרב אליעזר קשתיאל

סדרת שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל באורות המלחמה מתוך ספר אורות למרן הראי"ה קוק זצ"ל. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ד.

מומלצים