empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת וישלח - קנאות ומתינות

הרב דוד אמיתי

במהלך החיים אנחנו נתקלים בסוגיות שבהם אנחנו צריכים להחליט האם הולכים בדרך הקנאות או בדרך המתינות.

מומלצים