empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת ויצא - הצניעות של רחל היא יותר ממה שחשבנו

הרב דוד אמיתי

הרב מדבר על מדת הצניעות שהייתה ברחל - איך היא לוותה אותה כל חייה וממילא איך זה מופיעה בצאצאיה.

מומלצים