empty label

הרב נעם וידר

הארון בשדה פלשתים

הרב נעם וידר

ה' מעביר את הפלשתים "סדרת חינוך על היחס הראוי לארון ה' תוך כמה זמן הפלשתים ילמדו? ומי לא יבין ולא יאמין?!

מומלצים