empty label

הרב נעם וידר

מפלת ישראל

הרב נעם וידר

הרב מסביר כיצד הגיבו אנשי שילה ומשפחת עלי לאחר שהגיע אליהם השמועה על תוצאות הקרב ומנגד כיצד הגיבו הפלשתים... - שמואל א', פרק ד,יב - ה,ו.

מומלצים