empty label

הרב נעם וידר

מלחמת ישראל בפלשתים

הרב נעם וידר

אחרי חשבון נפש של עם ישראל מדוע הפסידו במלחמה הם מחליטים לראשונה בישראל להביא את הארון לשדה הקרב.

מומלצים