empty label

הרב מרדכי וולנוב

אמון ונאמנות

הרב מרדכי וולנוב

פרשת סוטה מגלה את רחמיו הגדולים של הקב"ה לשקם זוגיות במשבר. הקב"ה משנה את כל הכללים המקובלים ובלבד שהבעל יחייה עם אשתו והאשה עם בעלה באושר. האמון מוטבע ביסוד הבריאה, כאשר התא המשפחתי נפגע יש פגיעה ביסודות הבריאה. כשם שהקב"ה נותן אמון בבניו שסרחו, כך גם בני זוג צריך לרצות ולשקם את הזוגיות מתוך אמון הדדי שניתן לבנות זוגיות חדשה. אמון נותן כוח להיות נאמן וכדי לרכוש אמון בתוך בני הזוג נדרש לכבד ולהעריך אחד את השני. שבת שלום!

מומלצים