empty label

הרב דוד טורנר

תפקיד התורה בזמן המלחמה

הרב דוד טורנר

המשך פסקה א באורות המלחמה, ממשיכה להסביר את תהליכי העומק הקורים במלחמה, ואת השפעת הקורבנות והתורה בזמן המלחמה

מומלצים