empty label

הרב אליקים לבנון

עשרה לברכת הגומל

הרב אליקים לבנון

בעל הנס בעצמו מצטרף לעשרה כדי לברך הגומל. אם בירך בפחות מעשרה אין צריך לחזור ולברך בעשרה. טור שו"ע סימן ריט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים