empty label

הרב איציק אמיתי

מדוע משה לא מוזכר בפרשה?

הרב איציק אמיתי

פרשת תצווה, המשך ציווי בניית המשכן. יש כל כך הרבה מקומות בהם היינו מצפים שמשה יוזכר. אבל משה כלל לא מוזכר בפרשה! מדוע? ישנם כמה סיבות נפלאות.

מומלצים