empty label

הרב איציק אמיתי

ניסיונות אנשי גוש קטיף והכוח שקיבל בצלאל לעשיית הארון

הרב איציק אמיתי

החידושי הר"ים מגור אומר שכשאדם עומד בניסיון, הוא מקבל ניסיון גדול עוד יותר. כך תושבי גוש קטיף שעמדו בניסיונות הפיגועים קיבלו את ניסיון הגירוש הנורא. קבוצת חסידים שהגיעה אל הרב איציק שבועות ספורים לפני הגירוש התפלאה מדוע אין הוא מבקש את הפיצויים שחילקו למי שדיווח על ביתו ורכושו. תשובת הרב איציק ועוד - פה בשיעור. מדוע דווקא בצלאל הוא זה שעושה את הארון? רק הוא, צאצא של חור שנהרג כי לא הסכים לעשות את העגל, יוכל לעשות ארון וכרובים במחשבה טהורה לגמרי.

מומלצים