empty label

הרב מרדכי וולנוב

לכל מטבע יש שני צדדים

הרב מרדכי וולנוב

ביכולתו של האדם להתבונן על מאורעות החיים בפרט ועל החיים בכלל מנקודת מבט רדודה ומנקודת מבט מרוממת. משה רבנו התקשה לדבר אל פרעה ואל עם ישראל משום הפער הגדול בנקודות המבט. כדי לפתח חשיבה מרוממת על האדם לפתח התבוננות חיובית על המציאות ומתוך כך גם החשיבה תשתכלל ותשאף למקומות גבוהים. שבת שלום!

מומלצים