empty label

הרב נעם וידר

המגפה ועצירתה - סיום הספר

הרב נעם וידר

שמואל ב' כד' "בשיעור גמרנו ב"ה את ספר שמואל ב'. ראינו את האפשרויות שהיו לדוד לבחור איזה עונש עם ישראל יקבל, המגפה שהתפשטה בעם, עצירתה בגורן ארוונה היבוסי ובניית דוד מזבח שם לאחר שקנה את המקום, העלאת העולות ועצירת המגיפה. דוד מלך ישראל חי וקיים!"

מומלצים