empty label

הרב אליקים לבנון

ברכה על משקה לרפואה

הרב אליקים לבנון

השותה משקה (לא מים) לרפואה מברך שהכל מכיוון שהוא נהנה בשתייה זו, אבל אם אין לו הנאה בשתייה לא מברך. השותה באונס לא מברך. טור שו"ע סימן רד הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים