empty label

הרב אליקים לבנון

מה מברכים על מים שהתבשלו בהם פירות

הרב אליקים לבנון

לכולי עלמא מברכים על מים שהתבשלו בהם ירקות בורא פרי האדמה. לגבי מים שהתבשלו בהם פירות יש מחלוקת. הראש אומר שאם עיקר טעם המים בוא מהפירות צריך לברך עץ, הרשבא אומר שלא שכיח בישול פירות במים ולכן מברכים שהכל. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים