empty label

הרב נעם וידר

סוף שירת דוד ותחילת דבריו האחרונים

הרב נעם וידר

שמואל ב' כב' דוד מודה לקב"ה על היכולת לנצח מלחמות, להכניע אויבים, לגרום לעמים שהוא בכלל לא הכיר לפני כן להיות עבדים שלו ולהשליט פחד על הסובבים. אחרי ההודאה של דוד לרבש"ע הוא מתפנה להגידי את דבריו האחרונים שספק נאמרו מתוך רוח הקודש או כנבואה.

מומלצים