empty label

הרב מרדכי וולנוב

ראש השנה - השיבה אל עצמנו

הרב מרדכי וולנוב

ראש השנה הוא יום בריאת האדם. כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם וחובתנו בראש השנה להתעורר ולהבין מה היחס ביננו לבין העולם. האמירה "בשבילי נברא העולם" אינה באה לעורר אצל האדם את מידת הגאווה, אלא להפך, להתייחס לכל המציאות בפנים שוחקות, להבין שכל מפגש שלנו עם הברואים הם לטובתנו ולמעננו. מתוך הבנה זו יכול האדם לשמוח במקומו ולפעול מתוך נאמנות גדולה למציאות ומתוך כך להתקדם קדימה ולפרוץ. החיפוש להיות מיוחד וייחודי אינה מקדמת את האדם אלא להפך, גוררת אותו למקומות אפלים וחשוכים. ההכרה שמשימה קטנה המוטלת עלינו היא בעלת משמעות אצל בורא עולם מאפשרת לאדם להתקדם בקצב נכון, לשמוח בעשייה ומתוך כך לעלות מעלה מעלה!

מומלצים