empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ניצבים וילך - לא להיות בינוני

הרב מרדכי וולנוב

בנוניות היא שיטת חיים שמנסה להרוויח מכל העולמות. בנוניות ברוחניות מנסה לשלב בין הרצונות של האדם לחובה כלפי שמיא. אנו לא עושים טוב כדי לחיות אלא חיים כדי לעשות טוב. הגדרת המטרה בצורה נכונה מאפשר לאדם להתמסר למען הדבר הנכון. התשובה בימים הנוראיים צריכה להתמקד במהות ולא בפרטים, בשאלה לשם מה אנו חיים ומה תפקידנו כאן בעולם. ככל שהאדם יהיה מודע למעלת הנשמה שבו כך יגבר החשק שלו לדבוק בבוראו וללכת בדרכיו

מומלצים