empty label

הרב שחר אימבר

שיחת פתיחת זמן אלול ואזכרה לרב קוק זצ"ל

הרב שחר אימבר

רק כאשר אדם יודע מעלת נפשו יכול להתפלל לפני ה'- מי שלא יודע מה החיסרון לא יודע על מה להתפלל, הרב זצ"ל כותב שה' לא ימנע טוב בהולכים בתמים. אותו דבר קורה בתפילות על בניין ירושלים, בלי שאנו יודעים את הגודל העצום של ירושלים לא נוכל להתפלל כמו שצריך על בניינה. אנו צריכים לדעת את ערך סגולת ישראל, ערך ארץ ישראל, ערך תורת ישראל וממילא נוכל להתפלל על כך. שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים