empty label

הרב נעם וידר

הרדיפה אחרי שבע בן בכרי והריגת עמשא

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק כ' פסוקים א'-י' מיד לאחר שדוד מגיע לביתו בירושלים הוא דבר ראשון דואג לפילגשים שהשאיר בבורחו מפני אבשלום. לאחר שטיפל בהן הוא ממנה את עמשא לאסוף את אנשי יהודה כדי רדוף אחרי שבע בן בכרי. יואב במקביל אוסף את אנשי יואב ומתחיל לרדוף. יואב בתחבולה מגיע אל עמשא והורג אותו ובכך תופס את הפיקוד על הצבא ועל המשימה.

מומלצים