empty label

הרב שחר אימבר

האם מותר לאכול פפושדו בפסח?

הרב שחר אימבר

לכל הספרדים מותר לאכול? מה ההבדל בין פפושדו לסתם מצה עשירה? מקור- גמרא פסחים לה, שולחן ערוך סימן תס"ב.

מומלצים