empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פורים - בירור הכבוד

הרב אליעזר קשתיאל

מגילת אסתר מלאה במרדף הזוי של המן ואחשוורוש אחרי הכבוד. אבל לשניהם אשליית הכבוד מתנפצת והם מתרסקים. אנו יכולים לקבל כבוד רק מהקב"ה ממלך הכבוד. בפורים אנו מקבלים חיסון נגד הכבוד החיצוני ומתפללים על אלו שאיבדו את כבודם.

מומלצים