empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מידת הסקרנות

הרב אליעזר קשתיאל

סקרנות יכולה להיות מידה מאוד מסוכנת - היא יכולה להביא את האדם להציץ לכל תחום בלי לשקוע ולהיבנות באמת. אדם צריך לא לפחד לעשות תהליכים ארוכים ועמוקים שיבונו אותו באמת.

מומלצים