empty label

הרב אליקים לבנון

מה לא צריך כשרות לפסח?

הרב אליקים לבנון

מותר להנות מתערובת חמץ? מה אפשר לעשות עם דבר שנפסל מאכילת כלב? מה נחשב שנפסל? מה ההבדל בין קרם ידיים ושפתון למשחות אחרות? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תמ"ב.

מומלצים