empty label

הרב אליקים לבנון

צריך לנקות את תחתית המקפיא?

הרב אליקים לבנון

איזה גודל של חמץ מצריך בדיקה? צריך לבדוק גם מיטות? באיזה מקרה צריך לבדוק בתי כנסת? הילדים צריכים לבטל את החמץ בפני עצמם? אפשר לבדוק לפני יד? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"ג.

מומלצים