empty label

הרב שחר אימבר

שיחה לקראת ט''ו בשבט- קדושת ארץ ישראל ופרותיה

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים