empty label

הרב שחר אימבר

אלון מורה מאז ולתמיד- החיבור של הישוב לישיבה - דברים לכבוד יום ההולדת לישוב אלון מורה

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים