empty label

הרב אליקים לבנון

בהשאלה לשכנים יש ריבית?

הרב אליקים לבנון

למה שתיה מפה לפה זה סכנת נפשות? מותר לתת אוכל לבן של המארח? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ע.

מומלצים