empty label

הרב אליקים לבנון

איך לתת תחושה טובה לאורח?

הרב אליקים לבנון

מותר לאשה לשתות יין כשהיא לא עם בעלה? מתי אומרים "כל מה שיאמר בעל הבית-עשה"? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ע.

מומלצים