empty label

הרב אליקים לבנון

דין המתפנה בסעודה

הרב אליקים לבנון

למה עדיף לא לדבר באוכל? מתי אין בעיה לדבר? מה נחשב דבר תורה לסעודה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ע.

מומלצים