empty label

הרב אליקים לבנון

מה מברכים על פת הבאה בכיסנין?

הרב אליקים לבנון

מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח. מה מברכים לפני ואחרי אכילת פת הבאה בכיסנין? מהו שיעור קביעת סעודה? ואיזה מנהג לא טוב יש בהרגלי האכילה שלנו?

מומלצים