empty label

הרב נעם וידר

מפגש דוד ואבשלום ותחילת מרד אבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב', פרק י"ד לאחר שדוד מגלה שיואב ניסה לתכנן מפגש המלך קורא לאבשלום אך ברגע האחרון דוד מסרב להיפגש. בסוף הפרק יואב בכל זאת מצליח להפגיש בין המלך לאבשלום אך מפגש זה היה עם יחס קר מאוד מצד דוד. למרות שדוד קורא לאבשלום מער כביטוי חיבה הוא עדיין חש חלפיו רגשות שליליים. בתחילת פרק טו מתחיל להירקם מרד אבשלום.

מומלצים