empty label

הרב נעם וידר

כבשת הרש, משל ונמשל

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק יב. אנחנו רואים שנתן מספר משל לדוד, מה הנמשל? איך דוד לא עלה על זה שהמשל מדבר עליו? למה דוד החמיר כל כך בפסק הדין לאיש העשיר במשל?

מומלצים