empty label

הרב אליקים לבנון

ההבדל בין התפילות בשבת ודיני הטועה ; קידוש לנשים וקטנים

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, רס"ח. דוע אנחנו אומרים "ויכולו" בתפילה? מה סובר הרוקח ומדוע ע"פ זה אסור להשלים "ויכולו" עם המקדש? האם מותר לומר את העדות עם קטן או אישה? בנוסף, מה דין הטועה ומתפלל תפילת חול בער"ש? מה הייחודיות של תפילת מוסף ומדוע דיניה שונים? לסיום הרב מבאר את עניינה של תפילת "מעין שבע" ומסביר מדוע בימי הקורונה היה צריך לומר אותה למרות המורכבות.

מומלצים