empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת דברים ותשעה באב - טוב אחרית דבר מראשיתו

הרב מרדכי וולנוב

לכל חטא יש התחלה שהוא השורש. בחטא עצמו אנו כמעט בבחינת אנסים, עיקר העבודה צריכה להתמקד בלטהר את ההתחלות. עלינו לדעת שלכל פגם שאנו רואים בגלוי היתה התחלה לא טהורה שבשלבים הראשונים לא היתה ניכרת לעין. תפקידנו לעמוד על המשמר ולזהות את העקמומיות בראשית הדרך וכך לסלול לעצמנו דרך ישרה. אחת הסיבות הגורמות לאדם להתעלם מלבחון אם הדרך ישרה הוא הרצון לחפש נוחות, האדם משלה את עצמו ואומר שרק פגם הנראה לעין דורש טיפול וכל עוד הפגם לא נראה הוא כאלו לא קיים, אך על האדם לדעת שהנוחות הזאת היא נוחות זמנית שבהמשך החיים עלולה להיות נכות קבועה.

מומלצים